Mzdy a personalistika

V cene za spracovanie miezd a personalistiky získa klient:

  • prihlásenie / odhlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovni
  • prihlásenie / odhlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovni
  • spracovanie miezd
  • spracovanie a odosielanie výkazov do zdravotnej a Sociálnej poisťovni
  • informácie o lehotách splatnosti dôležitých platieb
  • elektronickú archivácia dokladov

Neváhajte a pošlite nám žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku.

Žiadosť o cenovú ponuku