Spracovanie daňových priznaní

Spracujeme nasledovné daňové priznania:

  • daňové priznanie typu FO A
  • daňové priznanie typu FO B
  • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
  • daňové priznanie k dani z príjmov
  • daňové priznanie k dani z nehnuteľností
  • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Ceny za spracovanie daňových priznaní nájdete v našom cenníku.

Zobraziť cenník