Čo znamená online-uctovnik.sk?

Projekt online-uctovnik.sk vznikol na základe našich doterajších skúseností so spracovaním účtovníctva našich klientov. Neraz sa stáva, že klient je na konci roka prekvapený, akú daň musí zaplatiť. Ak chce klient vedieť, aký má zisk jeho spoločnosť, poprípade potrebuje mať pri sebe zaúčtovaný dokument, musí svojmu účtovníkovi volať, eventuálne ho aj navštíviť . Často sa stáva, že klienti pre svoju pracovnú vyťaženosť zabudnú uhradiť včas rôzne preddavky: zdravotné a sociálne odvody, preddavky na daň. Okrem toho máme zlé skúsenosti s kvalitou pokladničných dokladov, ktoré začínajú blednúť často už po jednom roku.

Projekt online-uctovnik.sk poskytuje našim klientom:

  • kontinuálny prehľad o svojom účtovníctve
  • priebežné sledovanie tvorby hospodárskeho výsledku
  • priebežné informácie o pohybe vybraných položiek - stav hotovosti v pokladni
  • informácie o lehotách splatnosti dôležitých platieb
  • elektronickú archiváciu účtovných dokladov
  • pripomienky, vďaka ktorým viac nezabudne uhradiť dôležité platby. Pripomienky klientovi nastavuje jeho účtovník.

Celá komunikácia medzi účtovníkom a klientom prebieha v rámci aplikácie.